Dim Ioga heddiw!

Wel, wythnos arall, a llawer o waith i’w wneud.  Bore ‘ma es i i’r Canolfan Hamdden i gael gwers Ioga ond – dydy’r dosbarthiadau ddim yn dechrau tan Dydd Mercher.  Felly, mae gen i wythnos arall i fwyta ac yfed ormod!!!
Sôn am fwyd, Nos Sadwrn fe aeth fy ngŵr a fi i Aberteifi i gael pryd o fwyd yn Tafarn y Grosvenor wrth y cei newydd sbon. Ond roedd hi’n tywyll ac doeddwn i ddim yn gallu gweld y dwr na’r cei.  Ges i “steak & ale pie” a sglods a gafodd fy ngŵr “pasta” gyda cyw iâr a “wild mushrooms” a sglods.  Roedd hi’n blasus iawn ac roedd gennyn ni llond boliau.  Diolch byth roedden ni wedi parcio wrth Theatr Mwldan.  Cerddon ni i’r theatr a gwelsom ni “The Jane Austen Book Club”.  Ffilm dda, diddorol ac yn llawn o hwyl.