Er Cof / In Remembrance

Dw i gyda grwp bach, wedi bod yn gweithio yn galed iawn am y mis diwethfa ar yr arddangosfa newydd o’r Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro.  I ddweud y gwir, dw i a’r gweddill y grwp wedi bod yn ymchwilio am dros dwy flynedd am y dynion a genethod o Landysul a aeth i wasanaethu yn ystod y Rhyfel Mawr.

A dyma ni, amser yr arddangosfa. Rydyn ni wedi darganfod bron 400 o bobl aeth i’r rhyfel o’r ardal.  Dw i’n siwr mae mwy!

ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Dydd Sadwrn 15 Tachwedd.

Bydd Cyflwyniad yng Ngwesty’r Porth, Llandysul am 10.30yb, ac i ddilyn, cyfle i weld yr Arddangosfa yn y Llyfrgell o 11.30yb-2yp


I have worked with a group, very hard over the last month on the new exhibition of Llandysul and District Local History Society. In fact, I and the rest of the group have been researching for over two years about the men and women from Llandysul who went on to serve in the Great War.

Here we are then, the exhibition. We have found nearly 400 people from the area went to war. I’m sure there are more!

Why not come along and find out.

Opening on Saturday, 15 November 2014.

In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas

There will be a Presentation in the Porth Hotel, Llandysul at 10.30am, followed by a viewing of the Exhibition at the Library (lift available) from 11.30am-2pm.


15/11/14 Opening of the Llandysul Local History Society WW1 Exhibition