Ffordd Osgoi Llandysul

Mae gennon ni cymdogion newydd.  Maen nhw wedi dod i adeiladu’r ffordd osgoi o gwmpas Llandysul.  Maen nhw wedi rhoi arwyddion “Nuttall” o gwmpas Pont Tyweli i ddangos y ffordd i’r “base of operations” yn iard lle oedd y farchnad anifeiliaid.  (Dyma dolen i’r BBC am diwedd y farchnad: http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/mid/7191677.stm).   
Mae Nuttall wedi dod gyda llawer o bobl a llawer o offer.  Rydyn ni wedi clywed dipyn bach o sŵn o’r iard, ond dim llawer.  Dw i’n teimlo dipyn bach yn sori amdanyn nhw oherwydd y glaw.  Mae hi wedi bod y fwrw glaw yn drwm am wythnos nawr.  Bydd llawer i’w dweud am adeiladu’r ffordd osgoi yn y dyfodol.  Bydd hi’n siŵr o fod cymryd dros 2 blynedd i adeiladu! Dyma dolen i wefan Nuttall: http://www.edmund-nuttall.co.uk