Distyllwyr lleol sy’n dwlu ar gelf

TEITHIAU TEIFI

Ar Fferm Glynhynod, heb fod ymhell o Landysul, mae gwirodydd hyfryd yn cael eu creu gan gwmni Da Mihle – drws nesaf i weithdy Caws Teifi (SA44 5JY). Gellir dadlau fod y peiriannau distyllu yn weithiau o gelf ynddyn nhw eu hunain, heb son am y poteli hyfryd o hylif euraidd.

llun o wirod oren, Da Mhile

Mae celf yn ddiddordeb arbennig i’r perchnogion, sy’n gefnogol i fenter Taith Celf Ceredigion yn yr haf. Am bythefnos ym mis Awst 2015 bydd stiwdios nifer o arlunwyr a ffotograffwyr ar agor i’r cyhoedd, felly cofiwch y dyddiadau pan fyddwch yn cynllunio ambell ymweliad neu ddiwrnod i’r brenin. Ceir arddangosfeydd yn oriel flasu Da Mihle hefyd – ar hyn o bryd ffotograffau hyfryd Peter Jackman sydd yno.

Mae’r gwirodydd ar werth yn nifer o’r siopau yng Nghastell Newydd Emlyn hefyd.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s