Môr-ladron ar Afon Teifi

Antur ar y Teifi!

TEITHIAU TEIFI

Bydd môr-ladron di-ri yn Nyffryn Teifi mewn ychydig dros wythnos. Wir i chi. Dyma’r wisg fydd gyda nhw!llun o grys T Teifi Tourllun o sticeri hysbysebu Teifi Tour

Am beth mae môr-ladron yn enwog? Eu dewrder? Stumogau cadarn mewn dŵr dwfn a thymhestlog? Eu hoffter o rwm? Efallai bod y disgrifiadau i gyd yn berthnasol i’r criwiau a fydd yn heidio i Pont Tyweli am y digwyddiad caiacio enwog, Teifi Tour, a gynhelir ar afon Teifi dros benwythnos ola mis Hydref – 24-26ain. Bydd clybiau o brifysgolion ledled y wlad yn ymgynnull, i badlo, wrth gwrs, ac i fwynhau parti go wyllt hefyd.

I’r rhai na fydd yn breuddwydio am fentro i’r dŵr, bydd digon i’w wylio. Gallwch sefyll ar bont neu gadw’n ddiogel ar y lan, dim ond i ryfeddu at gampau’r padlwyr. Dydd Sadwrn, dechrau yn Llanfihangel-ar-arth fydd y criw, gan gyrraedd rhaeadrau Henllan erbyn diwedd y prynhawn. Dydd Sul, ymlaen â nhw trwy Gastell Newydd Emlyn…

View original post 90 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s