Wythnos prysur iawn / A very busy week.

Dw i’n cael wythnos prysur iawn.  Prynhawn dydd Llun roeddwn i yn y cyfarfod Gwyl Fwyd.  Mae Dewi Pws y dod i agor y Gwyl ac mae Rhodri Edwards, Ultra Comida, Aberystwyth yn coginio amdanom ni. Mae Dewi Pws hefyd am wneud cyngerdd yn y pabell gyda’r nos.  Mae dal llawer o bethau i’w wneud, fel y ‘flyers’ a gwerthu tocynnau am y cyngerdd, a bydd yr amser yn mynd heibio yn gyflym iawn.  Mae’r Gwyl ar dydd Sadwrn, 27 mis Mehefin.

Mae cyfarfod arall nos Iau, yn y Porth gyda i gyd o’r gyrwyr o Dolen Teifi, y bws cymunedol.  Bydd hi’n noson o ‘pat on the back’ ac hefyd ‘catch up’ am y prosiect.

Ar nos Gwener wrth cwrs bydd osciwn yn y Porth i godi arian at yr Apel yr Urdd.  Dw i meddwl am trio cynnig am y boteli o win coch Ffrengig.  Dw i erioed wedi bod i ocsiwn felly mae hi’n cyfle da o gael profiad newydd.

Quite a busy community week for me.  Monday afternoon we had a Food Festival meeting.  Everything is running smoothly so far and Rhodri Edwards, Ultra Comida, Aberystwyth is confirmed to cook for us.  Dewi Pws will open the event and in the evening he’s going to do a concert too.  That’s quite exciting and I hope a lot of people will come.  Lots of things to do still, getting our flyers and advertising sorted, selling tickets for Dewi’s concert.  The festival is free, but we raise a small charge for parking.  Lots to do before the event in June(27th).

Thursday night, we’re having a Dolen Teifi meeting just for the drivers. It’s a bit of a pat on the back and a catch up with the project plus some food and chat.

Friday night I’m in the Porth again for the Auction to raise money for the Urdd Appeal.  I’ve never been to an auction before and I’m even hoping to bid on a case of French wine.  We’ll see.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s